ഏതോ Etho Varmukilin Kinavile Lyrics | K.S. Chithra

ഏതോ Etho Varmukilin Kinavile Lyrics penned by Kaithapram, from the movie Pookkalam Varavayi, directed by Kamal, starring Jayaram, sunitha, Etho Varmukilin Song sung by K.S Chithra and music directed by Ouseppachan.

Etho Varmukilin Kinavile Lyrics

ഏതോ വാർ‍മുകിലിൻ
കിനാവിലെ മുത്തായ് നീ വന്നൂ
ഏതോ വാർ‍മുകിലിൻ
കിനാവിലെ മുത്തായ് നീ വന്നൂ
ഓമലേ ….
ജീവനിൽ അമൃതേകാനായ് വീണ്ടും എന്നിൽ
ഏതോ ഓർമ്മകളായ്
നിലാവിൻ മുത്തേ നീ വന്നു

നീയുലാവുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം മണ്ണിലുണരുമ്പോൾ
നീയുലാവുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം മണ്ണിലുണരുമ്പോൾ
മാഞ്ഞുപോയൊരു പൂത്താരം പോലും
കൈനിറഞ്ഞൂ വാസന്തം പോലെ
തെളിയും എൻ ജന്മപുണ്യം പോൽ ..
ഏതോ വാർ‍മുകിലിൻ
കിനാവിലെ മുത്തായ് നീ വന്നൂ

നിന്നിളം ചുണ്ടിൽ അണയും പൊൻമുളംകുഴലിൽ
നിന്നിളം ചുണ്ടിൽ അണയും പൊൻമുളംകുഴലിൽ
ആർദ്രമാം ഒരു ശ്രീരാഗം കേൾപ്പൂ
പദമണിഞ്ഞിടും മോഹങ്ങൾ പോലെ
അലിയും എൻ ജീവമന്ത്രം പോൽ ..

ഏതോ വാർ‍മുകിലിൻ
കിനാവിലെ മുത്തായ് നീ വന്നൂ
ഏതോ വാർ‍മുകിലിൻ
കിനാവിലെ മുത്തായ് നീ വന്നൂ
ഓമലേ …..
ജീവനിൽ അമൃതേകാനായ് വീണ്ടും എന്നിൽ
ഏതോ ഓർമ്മകളായ്
നിലാവിൻ മുത്തേ നീ വന്നു

KS Chithra Song Lyrics

Etho Varmukilin Kinavile Video

Lyrics in English

Etho Varmukilin Kinavile Muthaayi Nee Vannu
Etho Varmukilin Kinaavile Muthaayi Nee Vannu
Omale..Jeevanil Amrithekaanaayi Veendum
Ennil Etho Ormakalaayi Nilaavin Muthe Nee Vannu

Neeyulaavumbol.swargam Mannilunarumbol
Neeyulaavumbol.swargam Mannilunarumbol
Maanjupoyoru Poothaaram Polum
Kai Niranju Vaasantham Pole.
Theliyum Nin Janmapunyam Pol.
Etho Varmukilin Kinaavile Muthaayi Nee Vannu

Ninnilam Chundil.anayum Ponmulam Kuzhalil
Ninnilam Chundil.anayum Ponmulam Kuzhalil
Aardramaam Oru Sreeraagam Kelppoo
Padamaninjidum Mohangal Pole.
Aliyum En Jeevamanthram Pol.

Etho Varmukilin Kinavile Muthaayi Nee Vannu
Etho Varmukilin Kinaavile Muthaayi Nee Vannu
Omale… Jeevanil Amrithekaanaayi Veendum
Ennil Etho Ormakalaayi Nilaavin Muthe Nee Vannu