കരിമിഴിക്കുരുവിയെ Karimizhi Kuruviye Lyrics in Malayalam, English

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ Karimizhi Kuruviye Lyrics in Malayalam and English from the malayalam movie Meesha Madhavan, penned by Gireesh Puthencherry, sung by Sujatha and Devanand, music composed by Vidyasagar.

Karimizhi Kuruviye Lyrics Malayalam

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടീലാ
നിൻ ചിരിമണി ചിലമ്പൊലി കേട്ടീലാ
നീ പണ്ടേയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടീലാ
നിൻ ചിരിമണി ചിലമ്പൊലി കേട്ടീലാ
നീ പണ്ടേയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ

കാവിൽ വന്നീലാരാപ്പൂരം കണ്ടീലാ
മായക്കൈ കൊട്ടും മേളവും കേട്ടീലാ

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടീലാ
നിൻ ചിരിമണി ചിലമ്പൊലി കേട്ടീലാ
നീ പണ്ടേയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ

ആനചന്തം പൊന്നാമ്പൽ ചമയം
നിൻ നാണചിമിഴിൽ കണ്ടീലാ
കാണാക്കടവിൽ പൊന്നൂഞ്ഞാല്പടിയിൽ
നിന്നോണചിന്തും കേട്ടീലാ

കളപ്പുരക്കോലയിൽ നീ കാത്തു നിന്നീലാ
മറക്കുടക്കോണിൽ മെല്ലെ മെയ്യൊളിച്ചീലാ

പാട്ടൊന്നും പാടീലാ പാൽത്തുള്ളി പെയ്തീലാ
പാട്ടൊന്നും പാടീലാ പാൽത്തുള്ളി പെയ്തീലാ
നീ പണ്ടെയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ
നീ പണ്ടെയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ
മിണ്ടീലാ മിണ്ടീലാ
നീ പണ്ടെയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടീലാ
നിൻ ചിരിമണി ചിലമ്പൊലി കേട്ടീലാ

ഈറൻ മാറും എൻ മാറിൽ മിന്നും
ഈ മാറാ മറുകിൽ തൊട്ടീലാ
നീലക്കണ്ണിൽ നീ നിത്യം വെക്കും
ഈയെണ്ണത്തിരിയായ് മിന്നീലാ

മുടിചുരുൾ ചൂടിനുള്ളിൽ നീയൊളിച്ചീലാ
മഴത്തഴപ്പായ നീർത്തി നീ വിളിച്ചീലാ
മാമുണ്ണാൻ വന്നീലാ മാറോടു ചേർത്തീലാ
മാമുണ്ണാൻ വന്നീലാ മാറോടു ചേർത്തീലാ
നീ പണ്ടേയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടീലാ
നിൻ ചിരിമണി ചിലമ്പൊലി കേട്ടീലാ
നീ പണ്ടേയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ

കാവിൽ വന്നീലാരാപ്പൂരം കണ്ടീലാ
മായക്കൈ കൊട്ടും മേളവും കേട്ടീലാ

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടീലാ
നിൻ ചിരിമണി ചിലമ്പൊലി കേട്ടീലാ

Lyrics in English

Karimizhi kuruviye kandila
Nin chirimani chilamboli ketila
Nee pandeenodunnum mindila

Karimizhi kuruviye kandila
Nin chirimani chilamboli ketila
Nee pandeenodunnum mindila

Kavil vannilara pooram kandila
Mayakai kottum mellavum ketila

Karimizhi kuruviye kandila
Nin chirimani chilamboli ketila
Nee pandeenodunnum mindila

Aanachandam ponnambal chamayam
Nin nannchimizhil kandila
Kannakadavil ponnunjalpadiyil
Ninnonchindhum kettila

Kalapurakolayil nee kathuu ninila
Marakudakonnil mele maiyollichila

Patonnum padila paalthulli paithila
patonnum padila paalthulli paithila
Nee pande ennodonnum mindila
Nee pande ennodonnum mindila
Mindila mindila
Nee pande ennodonnum mindila

Karimizhi kuruviye kandila
Nin chirimani chilamboli ketila

Earan marum en maril minnum
Ee mara marukil thottila
Neelakannil nee nithyam vaikyum
Ee ennathiriyay minneela

Mudichurul choodinullil neeyollichilaa
Mazhathazhapay neerthi nee villichilaa

Mamunnan vanneela marodu chertheela
Mamunnan vanneela marodu chertheela
Nee pande ennodonnum mindila

Karimizhi kuruviye kandila
Nin chirimani chilamboli ketila
Nee pandeenodunnum mindila

Kavil vannilara pooram kandila
Mayakai kottum mellavum ketila

Karimizhi kuruviye kandila
Nin chirimani chilamboli ketila

Karimizhi Kuruviye Video

Song Credits

  • Song: Karimizhi Kuruviye
  • Movie: Meesha Madhavan
  • Singer: Sujatha, Devanand
  • Music: Vidyasagar
  • Lyrics: Gireesh Puthencherry