നിലാവിന്‍റെ Nilavinte Neelabhasma Lyrics Malayalam

നിലാവിന്‍റെ Nilavinte Neelabhasma lyrics in Malayalam from the movie Agnidevan starring Mohanlal and Revathi, penned by Gireesh Puthenchery, sung by MG Sreekumar while music composed by M.G Radhakrishnan.

Nilavinte Neelabhasma Lyrics Malayalam

നിലാവിന്‍റെ നീലഭസ്മ 
കുറിയണിഞ്ഞവളേ
കാതിലോല കമ്മലിട്ടു 
കുണുങ്ങി നിൽപ്പവളേ
ഏതപൂർവ്വ തപസ്സിനാൽ ഞാൻ
സ്വന്തമാക്കി നിൻ
രാഗലോല പരാഗസുന്ദര
ചന്ദ്രമുഖബിംബം
നിലാവിന്‍റെ നീലഭസ്മ
കുറിയണിഞ്ഞവളേ
കാതിലോല കമ്മലിട്ടു
കുണുങ്ങി നിൽപ്പവളേ

തങ്കമുരുകും നിന്‍റെ മെയ്
തകിടിലിൽ ഞാനെൻ
നെഞ്ചിലെ അനുരാഗത്തിൻ 
മന്ത്രമെഴുതുമ്പോൾ
കണ്ണിലെരിയും കുഞ്ഞുമൺ ‌
വിളക്കിൽ വീണ്ടും
വിങ്ങുമെൻ അഭിലാഷത്താൽ 
എണ്ണ പകരുമ്പോൾ

തെച്ചിപ്പൂഞ്ചോപ്പിൽ തത്തും 
ചുണ്ടിൻ‌മേൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ
ചെല്ലക്കാറ്റേ കൊഞ്ചുമ്പോൾ
എന്തിനീ നാണം തേനിളം നാണം

നിലാവിന്‍റെ നീലഭസ്മ 
കുറിയണിഞ്ഞവളേ
കാതിലോല കമ്മലിട്ടു 
കുണുങ്ങി നിൽപ്പവളേ

മേടമാസച്ചൂടിലെ നിലാവും തേടി
നാട്ടുമാവിൻ ചോട്ടിൽ
നാം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ
കുഞ്ഞുകാറ്റിൻ ലോലമാം 
കുസൃതിക്കൈകൾ
നിന്റെയോമൽ പാവാട
തുമ്പുലയ്ക്കുമ്പോൾ

ചാഞ്ചക്കം ചെല്ലക്കൊമ്പിൽ
ചിങ്കാരച്ചേലിൽ മെല്ലെതാഴം‌പൂവായ്
തുള്ളുമ്പോൾ
നീയെനിയ്ക്കല്ലേ നിൻ പാട്ടെനിയ്ക്കല്ലേ

നിലാവിന്‍റെ നീലഭസ്മ
കുറിയണിഞ്ഞവളേ
കാതിലോല കമ്മലിട്ടു 
കുണുങ്ങി നിൽപ്പവളേ
ഏതപൂർവ്വ തപസ്സിനാൽ ഞാൻ
സ്വന്തമാക്കി നിൻ
രാഗലോല പരാഗസുന്ദര 
ചന്ദ്രമുഖബിംബം

Lyrics in English

Nilavinte Neelabhasma
kurianinjavale
kadhilola kamalituu
kunnungi nilpavale
Ethapoorva thapasinaal njaan
Swanthamaki nin
Ragalola paragasundara
Chandrasukhabhimbam
Nilaavinte neelabhasma
Kuruaninjavale
Kadhilola kamalituu
Kunnungi nilpavale

Thangamurukum ninte may
thagadilil njaanen
Nenjile anuragathin
Manthramezhuthumpol
Kannilereyum kunjumann
Villakil veendum
Vingumen abhilashathal
Enna pakarumbol

Thechipunjopil thathum
Chundinmel chumbikumbol
Chelakaate kunjumbol
Endhini nannam thenillam nannam

Nilaavinte Neelabhasma
kurianinjavale
kadhilola kamalituu
kunnungi nilpavale

Medamasa choodile nilavum thedi
Naatumavin chotil
Naam vannirikumbol
Kunjukatin lolamam
kusruithikaikal
Ninteyomal paavaada
Thumbulakyumbol

Chaanjakam chelakombil
Chingarachelil melethazhampoovayi
Thullumbol
Nee enikale nin paatenikale

Nilavinte Neelabhasma
kurianinjavale
kadhilola kamalituu
kunnungi nilpavale
Ethapoorva thapasinaal njaan
Swanthamaki nin
Ragalola paragasundara
Chandrasukhabhimbam

Nilavinte Neelabhasma Video

Song Credits

Song: Nilavinte Neelabhasma

Movie: Agnidevan

Singer: M.G Sreekumar

Music: M.G Radhakrishnan

Lyrics: Gireesh Puthenchery