റൂഹേ Roohe Lyrics | Neru | Karthik

Roohe Song Lyrics penned by Vinayak Sasikumar, from the malayalam movie Neru, Starring Mohanlal, Sidhique, Priya Mani, Anaswara Rajan, Santhi Mayadevi, Jagadish, Ganesh Kumar, directed […]