വരുവാനില്ലാരുമി Varuvanillarumee Lyrics | KS Chithra

വരുവാനില്ലാരുമി Varuvanillarumee Lyrics penned by Madhu Muttom from the Malayalam phsychological horror film Manichithrathazhe, directed by Faazil, starring Mohanlal, Suresh Gopi, Shobhana, and others. Music composition of Varuvanillarumee done by MG Radhakrishnan while song sung by KS Chithra.

Varuvanillarumee Lyrics

വരുവാനില്ലാരുമിങ്ങൊരുനാളുമീ വഴി
ക്കറിയാം അതെന്നാലുമെന്നും
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാൻ
വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലൊ
എന്നും വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലോ
പലവട്ടം പൂക്കാലം വഴി തെറ്റി പോയിട്ട
ങ്ങൊരു നാളും പൂക്കാമാങ്കൊമ്പിൽ
അതിനായ് മാത്രമായൊരു നേരം ഋതു മാറി
മധുമാസമണയാറുണ്ടല്ലോ

വരുവാനില്ലാരുമീ വിജനമാമെൻ വഴി
ക്കറിയാം അതെന്നാലുമെന്നും
പടി വാതിലോളം ചെന്നകലത്താ വഴിയാകെ
മിഴി പാകി നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ
മിഴി പാകി നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാൻ
വെറുതേ മോഹിക്കാറുണ്ടല്ലൊ

വരുമെന്നു ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു പോയില്ലാരും
അറിയാമതെന്നാലുമെന്നും
പതിവായ് ഞാനെന്റെ പടിവാതിലെന്തിനോ
പകുതിയേ ചാരാറുള്ളല്ലോ
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുമെന്നു ഞാനെന്നും
വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലൊ

നിനയാത്ത നേരത്തെൻ പടിവാതിലിൽ ഒരു
പദ വിന്യാസം കേട്ട പോലെ
വരവായാലൊരു നാളും പിരിയാത്തെൻ മധുമാസം
ഒരു മാത്ര കൊണ്ടു വന്നല്ലൊ
ഇന്നൊരു മാത്ര കൊണ്ടു വന്നെന്നോ

കൊതിയോടെ ഓടിച്ചെന്നകലത്താവഴി
യിലേക്കിരു കണ്ണും നീട്ടുന്ന നേരം
വഴി തെറ്റി വന്നാരോ പകുതിക്കു വെച്ചെന്റെ വഴിയേ
തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ വഴിയേ തിരിച്ചു പോകുന്നു
എന്റെ വഴിയേ തിരിച്ചു പോകുന്നു..

Varuvanillarumee Lyrics in English

varuvanillarumeegorunalumi vazhi
kariyam athennalumennum
priyamuloralaro varuvanundennu njan
veruthe mohikkumalo
Ennum veruthe mohikumalo
palavattam pookalam vazhi thetti
poyitangoru nallum pookkamakombil
athinaye mathramayoru neram rithu mari
mathumasmannyarundalo

varuvanilarumee vijanamamen vazhi
kariyam athennalummenum
padi vathilollum chennkalatha vazhiyake
mizhi paki nilkarundalo
mizhi paaki nilkarundalo
priyamulloralaro varuvanundennu njan
veruthe mohikyarundalo

varumennu choli pirinju poyilaru
ariyamenthanennalumennum
pathivay njanente padivathilendino
pakuthiye chararullalo
priyamulloralaro varumennu njanenum
veruthe mohikyumalo

ninayatha nerathen padivathilil oru
patha vinyasam ketta pole
varavayaloru nallum piriyathen madhumasam
oru mathra kondu vannalo
innoru mathra kondu vannano

kodhiyode odichennakalathavazhi
yilekoru kannum neetunna neram
vazhi thetti vannaro pakuthiku vechente vazhiye
thirichu pokunnu ente vazhiye
thirichu pokunnu ente vazhiye
thirichu pokunnu..

Varuvanillarumee Video